Het Arte College: inspiratiebron van de toekomst

05-12-2016

De medewerkers van het Arte College zijn trots want hun toekomstgerichte curriculum is opgenomen in het boek ‘Inspirators voor de toekomst’.  Dit boek is in opdracht van het Platform Onderwijs 2032 ontwikkeld door het SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Het boek geeft inzicht in de manier waarop scholen werken aan toekomstgericht onderwijs.

Bouwen aan de toekomst
Het kunst- & cultuurprogramma (K&C) van het Arte College motiveert leerlingen, stimuleert hen in hun creatieve ontwikkeling, maar leert hen ook om te midden van druk en deadlines samen prestaties te leveren. Dit zie je terug in de projectweken, de zogenoemde Arte-weken en een Meesterproef in het examenjaar voor alle sectoren.

De afgelopen jaren is iedereen vooral bezig geweest met het leggen van een basis voor het eigen vakcurriculum. Nu deze basis er ligt, is het een uitdaging om de aandacht voor cultuur goed in de samenhang tussen de vakken terug te laten komen.
Deze verdere curriculumontwikkeling wordt opgepakt door de docenten op het leerplein, de vaksectie en de coördinatoren door samen te werken en te overleggen.

Meer weten?
Arte College in Almere
Inspirators van de toekomst
Onderwijs 2032 in de praktijk