Bestuur

Bestuur

Het College van Bestuur geeft leiding aan de Almeerse Scholen Groep. Het College doet dat op basis van een bestuursstatuut dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
Ingrid Verheggen is de voorzitter van het College van Bestuur, Herbert Griffioen is bestuurslid. Alle medewerkers van de Almeerse Scholen Groep vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.

Juridische structuur
De Almeerse Scholen Groep bestaat uit verschillende stichtingen:

Stichting ASG, Stichting ASG NW en Stichting ABO verzorgen onderwijs. Stichting IKC+ heeft als doel het oprichten, exploiteren en in stand houden van een integraal kind centrum met een buurtfunctie in de gemeente Almere.
Stichting Entrada, het bedrijfsbureau van ASG, verleent ondersteunende diensten aan de andere stichtingen van de Almeerse Scholen Groep en treedt op als centrale dienst (samenwerkingsovereenkomst).