Nieuwe koers (2019-2022)

Nieuwe koers (2019-2022)

Dit is het laatste jaar van het huidige koersplan (2015-2018). Het moment is daar, om gezamenlijk de balans op te maken en de vraag te stellen waar we nu staan en waar we ons de komende jaren op willen richten. Dat leggen we vast in een nieuw koersplan (2019-2022).
We organiseren een aantal bijeenkomsten voor iedereen die iets te maken heeft met ASG en graag mee wil denken over wat belangrijks is voor onze scholengroep de komende 4 jaar. We nodigen hiervoor leerlingen, leerkrachten, docenten, ondersteunende diensten, directies uit en ook ouders, verzorgers en externe relaties. Daarnaast geven we de mogelijkheid om via een speciale app, ASG Trendmakers, mee te denken over wat belangrijk is voor onze scholen de komende 4  jaar.

Op deze pagina ziet u hoe de nieuwe koers vorm krijgt. Hebt u vragen, suggesties of wit u meer weten over digitaal meedenken via de ASG Trendmaker app? We horen het graag! U kunt een e-mail sturen naar asgcommunicatie@asg.nl