Bestuur

Bestuur

Het College van Bestuur geeft leiding aan de Almeerse Scholen Groep. Het College doet dat op basis van een reglement dat door de Raad van Toezicht is vastgesteld.
Herbert Griffioen is de voorzitter van het College van Bestuur, Barbara Dijkgraaf is lid van het College van Bestuur. Alle medewerkers van de Almeerse Scholen Groep vallen onder de verantwoordelijkheid van het College van Bestuur.

Juridische structuur
De Almeerse Scholen Groep bestaat uit verschillende stichtingen:

  • (Koepel)Stichting Almeerse Scholen Groep Statuten
  • Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Flevoland, oftewel Stichting ABO Statuten
  • Stichting Openbaar Onderwijs Almere, oftewel Stichting OOA Statuten
  • Stichting Openbaar Onderwijs Almere "Nieuwe Wijken", oftewel Stichting Nieuwe Wijken Statuten
  • Stichting IKC+ Almere, oftewel Stichting IKC Statuten

Stichting Openbaar Onderwijs Almere, Stichting Openbaar Onderwijs Almere "Nieuwe Wijken" en Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Flevoland verzorgen onderwijs. Stichting IKC+ Almere heeft als doel het oprichten, exploiteren en in stand houden van een integraal kind centrum met een buurtfunctie in de gemeente Almere.
(Koepel)Stichting Almeerse Scholen Groep, het bedrijfsbureau van ASG, verleent ondersteunende diensten aan de andere stichtingen van de Almeerse Scholen Groep en treedt op als centrale dienst (samenwerkingsovereenkomst).