Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Op onze acht middelbare scholen in Almere doen wij er alles aan om het talent van uw kind maximaal te benutten. Wij bieden het best mogelijke onderwijs zodat uw kind op zijn of haar niveau volledig tot bloei kan komen.
Kijk hier voor een impressie van onze VO scholen.

Kiezen voor een middelbare school 
Naast het ruime aanbod van gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo bbl, kbl en tl heeft iedere ASG-school eigen accenten en specifieke leerroutes. Afhankelijk van de interesse en het talent is er voor iedere leerling een school die het best bij hem of haar past. De scholen variëren in omvang van 600 tot 2.100 leerlingen. Om te helpen bij het maken van een juiste keuze hebben we verschillende mogelijkheden.

Ontdek de school voor jouw talent
De 8 vo-scholen van de Almeerse Scholen Groep hebben samen 'Ontdek de school voor jouw talent' gemaakt.

Naast het magazine met algemene informatie voor ouders en leerlingen van groep 7 en 8 over onze 8 vo scholen is er ook een website gemaakt: ontdekdebesteschool.nl. Op deze website ontdekt u de scholen aan de hand van filmpjes en verhalen, van leerlingen en docenten. Ook kunt u zich op de site aanmelden voor de informatieavonden en open dagen.

Kies je school in Almere
Op de website KiesjeschoolinAlmere.nl staat algemene informatie over de Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs. Hier leest u welke leerwegen de scholen aanbieden en welke activiteiten ze organiseren. Ook is het mogelijk de scholen te vergelijken op kenmerken als grootte, locatie, niveaus, slagingspercentages, etc.

Wilt u weten wat de resultaten zijn van onze scholen? Kijk dan op scholenopdekaart.nl en onderwijsinspectie.