Vakanties

Vakanties

Almere ligt in de regio noord en volgt de zomervakantiedata die horen bij die regio.

Hieronder treft u de schoolvakanties 2017/2018 aan. De studiedagen worden door de scholen individueel bepaald. Vraag hiernaar bij de schoolleiding van uw school.

Schooljaar 2017/2018

  • Herfstvakantie: 21 oktober t/m 29 oktober 2017
  • Kerstvakantie: 23 december 2017 t/m 7 januari 2018
  • Voorjaarsvakantie: 24 februari t/m 4 maart 2018
  • Meivakantie: 28 april t/m 6 mei 2018
  • Zomervakantie: 21 juli t/m 2 september 2018

 Feestdagen

  • Goede Vrijdag: 30 maart 2018
  • Pasen: 1 en 2 april 2018
  • Koningsdag: 27 april 2017
  • Hemelvaart: 10 mei 2018
  • Pinksteren: 20 en 21 mei 2018

Buitengewoon verlof
Vanwege de Leerplichtwet is vakantie buiten de schoolvakanties om niet toegestaan. In bijzondere gevallen kunnen kinderen maximaal tien dagen per jaar extra vrij krijgen. Ouders die door de specifieke aard van hun werk kunnen aantonen dat zij geen vakantie kunnen opnemen tijdens de schoolvakantie kunnen een schriftelijk verzoek indienen bij de schooldirecteur.  Het is niet toegestaan deze dagen op te nemen in de eerste twee weken na de zomervakantie. Meer informatie omtrent de regels buitengewoon verlof vindt u op pagina over leerplicht.