Richtlijn Sinterklaasviering onderwijs Almere

15-10-2015

De onderwijsbesturen in Almere hebben een richtlijn afgesproken voor de viering van het Sinterklaasfeest op de scholen. Deze richtlijn is een advies aan de schooldirecties van de BBAPO, waarin de besturen primair onderwijs Almere zich verenigd hebben.

De gezamenlijke onderwijsbesturen in Almere vinden dat alle leerlingen gelijkwaardig zijn. In het onderwijs is geen ruimte voor uitingen die leerlingen of ouders als racistisch en/ of discriminerend kunnen opvatten. Om schooldirecties te helpen op een goede wijze invulling te geven aan het Sinterklaasfeest, hebben de besturen besloten een richtlijn uit te vaardigen.

Richtlijn
De besturen adviseren het feest zodanig aan te passen dat ieder kind en iedere ouder ervan kan genieten. Daarom is de richtlijn om het Sinterklaasfeest te ontdoen van alle kenmerken die als racistisch en/ of discriminerend kunnen worden opgevat door leerlingen en/ of ouders. Dit betekent dat stereotyperingen als een rode mond, oorringen, gebrekkig Nederlands sprekend of een ondergeschikte rol van Zwarte Piet worden vermeden. Met deze richtlijn in de hand is het aan de schooldirecties om in overleg met de ouders te komen tot een invulling van het Sinterklaasfeest.

Eigen invulling
De besturen benadrukken dat het hier gaat om een richtlijn. De schooldirecties houden de vrijheid om zelf vorm te geven aan het feest en de figuur van Zwarte Piet hierin. Het kan dus voorkomen dat op sommige scholen wel zwart gekleurde Pieten rondlopen en op andere scholen niet.