Medezeggenschap

Medezeggenschap

Bij de Almeerse Scholen Groep praten medewerkers, ouders en ook leerlingen van het voortgezet onderwijs mee. De Almeerse Scholen Groep heeft een GMR-PO (primair onderwijs) en een BBMR-VO  (boven bestuurlijke medezeggenschapsraad voortgezet onderwijs) en een MR Entrada (bedrijfsbureau).

Taken
Zowel de GMR-PO, de BBMR-VO als  de MR Entrada  praten met het College van Bestuur over schooloverstijgende zaken. Zoals de jaarrekening, begroting, functiebouwwerk, CAO, Arbocontract en personele zaken. Vanuit de scholen kunnen er onderwerpen op de agenda geplaatst worden.
Het College van Bestuur moet ieder belangrijke besluit voorleggen aan de drie medezeggenschapsraden. De drie raden kunnen ook ongevraagd een standpunt kenbaar maken aan het bestuur. Tevens hebben de raden initiatiefrecht. Alle rechten van de medezeggenschapsraad staan in de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Contactgegevens

GMR-PO
Voorzitter: Tineke van der Meijden
email: gmr-po@asg-almere.nl

BBMR-VO
Voorzitter: Liesbeth Dambrink
email: gmr-vo@asg-almere.nl