Voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs

Op onze acht middelbare scholen in Almere doen wij er alles aan om het talent van uw kind maximaal te benutten. Wij bieden het best mogelijke onderwijs zodat uw kind op zijn of haar niveau volledig tot bloei kan komen.

De juiste school kiezen
Naast het ruime aanbod van gymnasium, atheneum, havo, mavo, vmbo bbl, kbl en tl heeft iedere ASG-school eigen accenten en specifieke leerroutes. Afhankelijk van de interesse en het talent is er voor iedere leerling een school die het best bij hem of haar past. De scholen variëren in omvang van 200 tot 2100 leerlingen.

Kijk hier voor een impressie van onze VO scholen.

 

 

Organisatie
Alle middelbare scholen van de Almeerse Scholen Groep hebben een gezamenlijk overleg om schoolzaken op elkaar af te stemmen. Ook werken zij samen aan onderwijskwaliteit en een goede spreiding van het aanbod van voortgezet onderwijs in Almere.

Kiezen voor een middelbare school 
Ontdek de school voor jouw talent - De 8 vo-scholen van de Almeerse Scholen Groep hebben samen ontdekdebesteschool.nl gemaakt. Op deze website ontdekt u de scholen aan de hand van filmpjes en verhalen, van leerlingen en docenten. Ook kunt u zich op de site aanmelden voor de informatieavonden en open dagen.

Kies je school in Almere - Op de website KiesjeschoolinAlmere.nl staat algemene informatie over de Almeerse scholen voor voortgezet onderwijs. Hier leest u welke leerwegen de scholen aanbieden en welke activiteiten ze organiseren. Ook is het mogelijk de scholen te vergelijken op kenmerken als grootte, locatie, niveaus, slagingspercentages, etc.

Wilt u weten wat de resultaten zijn van onze scholen? Kijk dan op scholenopdekaart.nl en onderwijsinspectie.