Bevoegde docenten Echnaton

30-06-2015

De Almeerse Scholen Groep informeert u over de berichtgeving met betrekking tot de bevoegdheid van docenten van middelbare school Echnaton in Almere. De berichtgeving is gebaseerd op een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Onderwijs over het schooljaar 2013-2014. De gegevens uit het onderzoek komen niet overeen met de bevindingen van de Almeerse Scholen Groep, het bestuur waaronder middelbare school Echnaton valt. Op dit moment onderzoeken wij waarop deze onderzoeksresultaten exact gebaseerd zijn.

Echnaton telt in het komend schooljaar (2015-2016) 113 docenten. Van deze 113 docenten zijn vijf docenten student en 108 docenten bevoegd. In leerjaar 2013-2014, het jaar van het onderzoek, telde Echnaton 109 docenten, waarvan negen studenten. Met een slagingspercentage van gemiddeld 93% is de Almeerse Scholen Groep van mening dat de kwaliteit van de docenten en het onderwijs op Echnaton voldoet aan de door ons gestelde kwaliteitsnormen.

Bevoegd of onbevoegd
Het voortgezet onderwijs verstaat onder onbevoegdheid: docenten in opleiding met uitzicht op een diploma. Omdat Echnaton al jaren onderdeel uitmaakt van de Academische opleidingsschool neemt zij alleen topstudenten aan.
De directie van Echnaton maakt tevens een bewuste keuze te werken met docenten met een Pabo diploma in de onderbouw van het vmbo kbl/bbl. Docenten met een Pabo diploma hebben voor de onderbouw van het vmbo bbl/kbl een brede bevoegdheid waardoor zij meerdere vakken mogen onderwijzen. Leerlingen krijgen daardoor meerdere uren per week van dezelfde docent les. Dit geeft structuur, vertrouwen en veiligheid, een gegeven waar Echnaton bekend om staat.

Academische opleidingsschool
De Academische opleidingsschool in Almere is onlangs gevisiteerd door de NVA (Nederlands Vlaamse accreditatiecommissie) en werd als succesvol beoordeeld. Leerlingen met leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO), waarvan Echnaton er ieder studiejaar een aantal heeft, zijn gebaat bij leerkrachten met goede didactische en pedagogische vaardigheden.