Subsidie gemeente Almere maakt nieuwe aanpak zorg in speciaal basisonderwijs mogelijk

29-10-2015

Een bijzondere en nieuwe vorm van samenwerking in het speciaal basisonderwijs (SBO) en de jeugdhulp krijgt aanstaande vrijdag 30 oktober in Almere Stad een muzikale start met dirigent René Peeters, wethouder onderwijs van de gemeente Almere. Deze nieuwe Almeerse aanpak is gericht op preventie van zware en dure vormen van zorg.

SBO De Watertuin en jeugdhulporganisatie Vitree krijgen hiervoor tot eind 2016 een subsidie van de gemeente Almere. Op basis van een evaluatie besluit de gemeente of de subsidie de komende jaren verlengd wordt. Met dat geld kan de school vijf extra professionals van jeugdhulporganisatie Vitree inzetten die leerlingen en hun ouders op school één-op-één op maat begeleiden. Op deze manier wordt laagdrempelige zorg verleend aan een groep leerlingen en ouders die dat hard nodig heeft.

Preventieve zorg voor SBO-leerlingen
De Watertuin is een school voor speciaal basis onderwijs voor leerlingen die in het reguliere onderwijs vastlopen. De school heeft 295 leerlingen met leer en/of gedragsmoeilijkheden. Het gaat bijvoorbeeld om kinderen met een (zeer) beperkte cognitie, zware dyslectie en/of psychiatrische problematiek. De aanpak biedt deze leerlingen en hun ouders laagdrempelige één-op-één zorg. Leerlingen komen door deze hulp tot leren en krijgen een betere kans op ontwikkeling. Daarbij scheelt deze aanpak geld, want zware jeugdzorg is duur.

De gemeente vindt het belangrijk om de verbinding tussen onderwijs en (jeugd)zorg te versterken en ondersteunt daarom projecten op dit gebied. Uitgangspunt hierbij is snel de juiste ondersteuning te bieden, zodat verwijzingen naar de zware jeugdzorg zo veel mogelijk voorkomen kunnen worden.

V. is een leuke jongen, maar komt vaak niet tot leren
V. (12 jaar) is een van de 100 leerlingen aan wie De Watertuin per jaar voortaan extra zorg kan geven. V. heeft een beperkte cognitie waardoor hij sociale situaties moeilijk kan inschatten en moeilijk leert. Maar vooral is V. een leuke jongen. Helaas komt hij vaak niet tot leren, omdat hij te onrustig is en op alles en iedereen let. Zijn moeder ziet deze ontwikkeling al jaren met lede ogen aan. De school doet haar uiterste best om V. zo goed mogelijk te helpen. Helaas is V. niet de enige in de klas met gedragsproblemen en zijn lerares moet haar aandacht dus goed verdelen. Door het subsidiegeld van de gemeente, krijgt V. nu begeleiding van Jurian, jeugdhulpverlener en PMT’er (psycho motorisch therapeut) van Vitree. Omdat hij dagelijks met V. werkt, is er een groot vertrouwen ontstaan tussen beiden. Met V. gaat het beter. De school en Vitree hopen dit jaar te voorkomen dat hij naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) moet.

Voordelen van deze aanpak
Met deze nieuwe aanpak verloopt de aanvraag voor extra zorg op SBO De Watertuin nu direct via de school. Een registratie bij jeugdzorg is niet nodig. Door de jeugdzorg op school vinden minder excessen plaats, waardoor rust ontstaat in de klas en leerlingen tot leren komen. Deze aanpak scheelt tijd en geld. Er zijn korte lijnen met de jeugdhulp en er kan snel gehandeld worden. Bovendien rekent De Watertuin niet per product af bij Vitree, maar krijgt in plaats daarvan complete begeleiding toegespitst op de problematiek van de kinderen. Vitree is specialist in jeugdhulp en biedt training, begeleiding, behandeling en therapie. 

Feestelijke start
Op 30 oktober viert basisschool De Watertuin samen met de gemeente, het bestuur van de Almeerse Scholen Groep (ASG) en jeugdhulpinstelling Vitree de toekenning van deze subsidie. Alle leerlingen krijgen een rol in het schoolpleinorkest dat onder leiding van wethouder onderwijs René Peeters, Ingrid Verheggen, voorzitter van College van Bestuur van de ASG en Paul van der Linden, bestuurder van Vitree een muziekstuk ten gehore brengt voor alle ouders en buurtbewoners van de school.